Om rovdjur och SRFs Berth-Ove Lindström i Vår Fågelvärld

2009-09-02 |

SOF, Sveriges Ornitologiska Förening, skriver i senaste numret av tidningen Vår Fågelvärld om våra svenska rovdjur. De har talat med SRFs styrelseledamot Berth-Ove Lindström, som även är engagerad i arbetet för kungsörn och pilgrimsfalk i Norrbottens län.

– Vi måste engagera oss för de stora rovdjuren. De fyller en mycket viktig roll i naturen som nyckelarter genom att de påverkar viltstammarna och lämnar kadaver efter sig. Detta är en alldeles för viktig naturvårdsfråga för att bara tre procent av landets befolkning skall få avgöra den, säger Berth-Ove Lindström i Boden. Sedan många år arbetar han med kungsörn och pilgrimsfalk i Norrbottens län och är också verksam inom Svenska Rovdjursföreningen. Han vill nu uppmana Sveriges ornitologer att ta strid för att få inflytande i de regionala viltförvaltningsdelegationer som planeras.

Relaterade länkar

Gå till arkivet