Om inte Västmanland drar tillbaka skyddsjakten i Skultuna är risken stor att Sverige hamnar i EU-domstolen

2012-02-05 |

Landshövdiingen i Västmanland Ingemar Skogö kan bli den som tar Sveriige till EU-domstolen om han ger klartecken för skyddsjakten i Skultunareviret.

EUs kommissionär Janez Potocnik sa i förra veckan i en intervju med Tidningarnas Telegrambyrå, TT, att:
”årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en maskerad licensjakt”.
Han talade också om problemvargar och att inte ens dessa individer får skjutas med mindre än:
”att det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror.”

Europeiska kommissionen har i veckan förtydligat detta i ett pressmeddelande där den skriver:
”Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma i fråga vad gäller ett tydligt identifierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt.”
Eller med andra ord: Den planerade skyddsjakten i Skultunareviret med intriktning på föräldradjuren följer inte EU-kommissionens regler för skyddsjakten.
Och drar inte landshövdingen tillbaka beslutet att skyddsjaga i Skultuna kan man inte tolka kommissionens förtydligande annat än en jakt med stor sannolikhet tar Sverige till EU-domstolen.

Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller kommenterar Sveriges agerande att vargfrågan från myndighetesnivå skickats nedåt, utåt och bortåt trots att Janez Potocnik tydligt och klart säger: ”Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler”.

Relaterade länkar

Gå till arkivet