Ökad jakt minskar björnstammen

2014-06-05 |

Björnstammen minskar, det visar nya siffror från Naturvårdsverket. Sannolikt beror minskningen på att både skyddsjakten och licensjakten på björn har ökat.

Efter att ha ökat i antal under ett par år minskar antalet björnar igen. Den senaste populationsberäkningen från våren 2014 visar att tillväxten är negativ och att det nu finns runt 2 800 björnar i Sverige mot tidigare 3 300. Framför allt minskar björnstammen i Norrbottens och Jämtlands län med cirka 8 respektive 7 procent per år.

Björnar förökar sig långsamt och sedan 2005 har både licensjakt och
skyddsjakt på björn ökat. Att björnstammen minskar i Norrbotten är en följd av Länsstyrelsens medvetna strategi att skjuta ner stammen så att björnarna ska ta färre renkalvar under vår och försommar.

Den negativa populationstrenden är statistiskt säkerställd men det råder viss osäkerhet kring storleken på nedgången då metoden för beräkningen förändrats under senare år.

 

 

Gå till arkivet