Nytt fynd av rävens dvärgbandmask i Bohuslän

2011-03-29 |

Ytterligare en räv smittad med rävens dvärgbandmask har påvisats
– Det är en rävhona från Lanneröd i Bohuslän, samma område som tidigare, säger Ann Lindberg, veterinär och epidemiolog på SVA.

Båda rävarna har skickats in av samma jägare.
– Det nya fyndet bekräftar att smittan finns i detta område, förklarar Ann Lindberg.
Det var genom den årliga sjukdomsövervakningen för vilt som den första smittade räven upptäcktes i februari. Efter det första fyndet utfärdade myndigheterna rekommendationer för hund- och kattägare i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Vänersborgs kommuner.
– De tidigare rekommendationerna gäller även nu, förklarar Ann Lindberg. Hundar som vistats lösa i det aktuella området bör avmaskas regelbundet.
SVA fortsätter att kartlägga hur utbredd rävens dvärgbandmask är i Sverige. Drygt 1 000 av 3 000 rävar som Sveriges jägarkår hjälpt till att samla in har analyserats. Cirka hundra träckprover av planerade 140 från hundar som inte avmaskats har analyserats, utan att man hittat smitta. Förra veckan inleddes även en insamling av sorkar för undersökning i Bohuslän.
När utbredningsområdet är kartlagt kan SVA och andra myndigheter bedöma smittoläget och utifrån den värderingen ge rekommendationer om smittorisk.

Gå till arkivet