NYA MININIVÅER FÖR LO: Södra Sverige tar över minskningen i Norra Sverige...

2019-03-08 |

Totalt för landet sker ingen förändring av miniminivån för antalet lodjursfamiljer. Istället sker en justering mellan Norra och Södra rovdjursförvaltningsområdena med en minskning i norr och motsvarande höjning i Södra.

Minst 147 lodjursfamiljer ska finnas även kommande år i Sverige.
När Naturvårdsverket nu lägger fast miniminivåerna för lodjur i Sverige handlar det främst om en omfördelning mellan norra och södra Sverige.
Nya nivåerna gäller för de kommande fem åren fram till mars 2024.

147 familjegrupper var också miniminivån för landet även i den gamal nivån som nu inte längre gäller.
Vid en snabb jämförelse med förra miniminivån minskas de nya nivåerna i Norra området och ökar i det Södra, vilket har varit ambitionen hos Naturvårdsverket i flera år.
Mellersta området ligger kvar på samma antal som tidigare med en viss justering mellan länen i området. Värmland +3 och Västra Götaland + 3 får ta det mesta av den inbördes justeringen.
Det län i Mellersta som förlorar flest lofamiljer är Gävleborg som blir av med hela tre familjer, från 13 till 10.
I Norra området är det Jämtland och Västernorrland som får den största minskningen av familjegrupper med fyra vardera.
I Södra är det framför allt Skåne som får den stora förändringen med tre lofamiljer istället för noll. Merparten av övriga län i Södra får en uppjustering med en familj.

De 147 familjegrupperna fördelas enligt nedan
Inom parentes förra miniminivån.

Norra rovdjursförvaltningsområdet 58 (66.5)

Norrbotten 17 (17)
Västerbotten 13 (13.5)
Jämtland 16 (20)
Västernorrland 12 (16)

Mellersta 62 (62)
Dalarna 7,5 (6,5)
Gävleborg 10 (13)
Värmland 11 (9)
Stockholm 3,5 (2,5)
Uppsala 10 (11,5)
Örebro 7 (9,5)
Västmanland 3 (3)
Västra Götaland 10 (7)

Södra området 27 (18,5)
Södermanland 3 (3)
Östergötland 4,5 (3,5)
Jönköping 3,5 (2)
Kronoberg 4 (3)
Kalmar 4 (3)
Blekingen 2 (1)
Skåne 3 (0)
Halland 3 (3)


Gå till arkivet