Nya beslut om jakt på rovdjur

2010-10-29 |

Naturvårdsverket har nu beslutat att delegera beslut om skyddsjakt på järv, lodjur och varg. Samtidigt har verket bestämt hur beslutet om licensjakt efter varg 2011 ska hanteras.

Naturvårdsverket planerar för beslut om licensjakt på varg 2011. I enlighet med riksdagens beslut ska licensjakt användas för att begränsa vargstammens tillväxt och att antalet vargar ska vara maximalt 210 djur. I november kommer Viltskadecenter med en slutlig rapport om inventeringen vintern 2009/2010, som redovisar läget i stammen efter licensjakten i januari.

– Vi planerar att fatta beslut om licensjakten i december när vi har allt underlag och tagit in synpunkter från länsstyrelserna och deras viltförvaltningsdelegationer om antal djur som får fällas, jaktområden och hur jakten bör bedrivas, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Relaterade länkar

Gå till arkivet