Ny skyddsjakt sökt för det finskryska vargparet i Junsele

2013-01-07 |

Trots stora insatser med förebyggande åtgärder är situationen problematisk för rennäringen med anledning av det finsryska vargpar som befinner sig i renskötselns vinterbetesområden i Junseletrakten. Ytterligare en ansökan om skyddsjakt har inkommit till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och samebyarna vill informera Miljödepartementet och EU-kommissionen om situationen och bjuder därför in dem till att besöka samebyarna för att på plats diskutera situationen och arbetet med genetisk förstärkning av den svenska vargstammen.

Mötet kommer troligtvis att hållas nu på onsdag.

Gå till arkivet