Ny skrivelse från SRF angående järvinventering

2008-12-30 |

En ny skrivelse från SRF till Naturvårdsverket angående anhållan om klarläggande kring hur Naturvårdsverket (NV) beräknar antalet järvföryngringar i Sverige ligger nu på hemsidan.

Gå till arkivet