Ny delegation ska besluta om vilt

2010-03-16 |

Miniminivån för lodjur i länet är en av frågorna som en helt ny delegation ska besluta om.

Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län har haft sitt första möte.

Enligt den nya rovdjurspolitiken skall det finnas en viltförvaltningsdelegation i varje län för att fatta övergripande beslut i viltförvaltningsfrågor.

Delegationen skall inte avgöra enskilda ärenden utan ta beslut i övergripande frågor, både angående rovdjur och klövvilt.

Relaterade länkar

Gå till arkivet