Ny ansökan om skyddsjakt på Junselevargen

2014-02-06 |

Vilhelmina Södra Sameby har återigen begärt skyddsjakt på den numera rikskända vargtiken i Junsele och hennes nya hane. Vargparet ska enligt samebyn ha slagit 7 renar sedan november, alltså knappt 2 renar i månaden. Ändå befarar samebyn att konsekvenserna kan bli så stora att den traditionella renskötseln riskerar att gå förlorad.

Samebyn vill att Naturvårdsverket handlägger deras skyddsjaktsansökan snabbt och vägrar att tolerera att vargarna finns inom samebyns område.

Junselevargen är en genetiskt värdefull varg som varit mycket omtvistad. Samebyn har även tidigare begärt skyddsjakt på vargtiken och hon har flyttats flera gånger. Hennes förra följeslagare har skjutits men Svenska Rovdjursföreningen har tillsammans med andra miljörganisationer hittills lyckats rädda tiken genom att överklaga skyddsjaktbesluten och fått rätt.

Svenska Rovdjursföreningen menar att eventuella skador borde täckas av den ersättning som samebyn får för blotta närvaron av varg i området. Samexistens borde vara lösningen - inte skyddsjakt!

Läs föreningens hela kommentar här

Gå till arkivet