Nu protesterar Svenska rovdjursföreningen

2010-11-05 |

Svenska rovdjursföreningen protesterar mot planerna på att ha jakt på varg även i vinter.

Rovdjursföreningen säger att vinterns jakt försämrade läget för den redan mycket sårbara vargstammen. I ett pressmeddelande berättar Svenska rovdjursföreningen så här:

- Vargstammen befinner sig än längre från det helt centrala målet om gynnsam bevarandestatus efter vinterns jakt än före. Måttstocken för beräkningarna av nya jaktkvoter för varg tycks dock fortfarande endast vara den politiskt satta gränsen på 210 individer, vilket inte säger någonting om hur jakten inverkar på vargstammens känsliga bevarandestatus, säger Ann Dahlerus generalsekreterare för Svenska Rovdjursföreningen.

Och enligt preliminära prognoser kan vargstammen i dag uppgå till någonstans i storleksordningen 260-280 djur. Från dessa siffror ska dock dödligheten under året dras av. Den kan uppgå till 40-talet vargar om man räknar in den höga illegala jakten som uppskattas till 15% årligen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet