Norsksvenskt forskarbråk om vargutsättningen

2011-02-23 |

Det råder en stark motsättning inom det svensk-norska vargforskningsprojektet Skandulv. Den norske professorn Jon Arnermo på högskolan i Hedmark, som arbetat inom projektet i 15 år, tycker att den svenska ledningen blandar ihop förvaltning, biologi och forskning. Han reagerar särskilt kraftigt emot planerna på att sätta ut djurparksdjur.
– Ingenstans i världen har man gjort en riskanalys av vad det innebär, säger han.

Nio av tio forskare inom Skandulv är enligt Arnermo, kritiska till utplantering av djurparksvalpar, framför allt är de rädda för att bara ett enda utsatt djurparksdjur kan minska  viljan att bevara vargen - och han efterlyser en debatt bland forskarna om vad de politiska besluten leder till – innan de genomförs.
– Jag är djupt oenig med min kollega Olof Liberg som lyfter fram utplanteringsplanerna, man blandar ihop förvaltning, biologi och forskning, säger han.

Relaterade länkar

Gå till arkivet