Norska vargjakten skjuts upp två veckor

2011-09-27 |

Sedan WWF och Norska Miljövernforbundet överklagat jakten på tre vargar i Norge i vinter har jaktstarten skjutits upp med två veckor till 15 oktober. Jakten skulle egentligen ha inletts redan nu på lördag 1 oktober.

Beslutet att skjuta upp jaktstarten togs av rovviltnämnderna i de berörda länen Hedmark och Oslo och Akershus, samma nämnden som beslutat om jakten. Man ville helt enkelt ge länsstyrelsen i Oslo och Akershus möjlighet att behandla överklagandet. Och man menar att man ändå har god tid för jakten som kan pågå hela över hela vintern till 31 mars nästa år.
WWF och Miljövernforbundet vill att man avvaktar med jakten till dess att alla fakta om antalet vargar finns på bordet.
Det råder stor osäkerhet om målet för antalet helnorska vargföryngringar uppfyllts i år.
Saken är den att är målet nått har Rovviltnämnderna i varglänen rätt att fatta beslut om licensjakten så som man gjort, har målet inte nåtts har nämnderna inte denna rätt och beslutet om årets jakt måste rivas upp.
WWF är starkt kritisk till att Rovviltnämnderna har rätt att fatta beslut om licensjakt på ett rödlistat djur innan det är bekräftat att målet för antalet valprevir är nått.

Rovviltnämnderna i Hedmark och Oslo og Akershus beslutade i början av september att tillåta licensjakt på tre vargar under vintern.
Jakten skulle pågå i sex månader från 1 oktober till 31 mars nästa år. Alltså ingen hänsyn till eventuella valpar. Jaktstarten är alltså framflyttad två veckor till 15 oktober.
Beslutet om licensjakt kom sedan Direktoratet for naturforvaltning meddelat att beståndsmålen för lo, järv och varg har nåtts i alla förvaltningsregioner. Men det fanns delade meningar om målen verkligen var uppnådda för varg.
Om jakten blir av blir den i Hedmark tillåten utanför vargzonen och söder om Stor-Elvdals kommun. I Akershus får det jagas utanför vargzonen och öst om älven Vorma som rinner från Mjösa.

 

Gå till arkivet