Norrbotten avslutar jakten och "sparar" två lodjur

2011-03-29 |

Lostammen äter upp rådjursstammen hävdar Jägareförbundet utan att kunna redovisa siffror som styrker påståendet. Foto: Hans Ring

Länsstyrelsen i Jämtland anser att motorfordon används felaktigt vid lodjursjakten.
Nu har länsstyrelsen lämnat in en anmälan om ett misstänkt jaktbrott.
Jakten upptäcktes av länsstyrelsens naturbevakar. Polisen har fått in anmälningar även från allmänheten om hur fordon använts vid jakt.
Detaljer hur jakten har gått till har inte avslöjats på grund av den kommande utredningen.

Under lodjursjaktens andra vecka kom den alarmerande uppgiften att lostammen kan vara felräknad. Det så kallade Avståndskriteriet gör att samma familjegrupp kan räknas upp till fyra gånger.
Ändå fördubblas nu i efterhand tilldelningen i Norrbotten från fem till tio djur. Orsaken är att antalet konstaterade föryngringar ökat från 33 till 41 sedan det första tilldelningsbeslutet togs. Jaktområdet är oförändrat.

Avståndskriteriet är en av metoderna som används när man inventerar lodjur i Sverige. Det innebär att lodjursspår som hittats på 25 kilometers avstånd från varandra räknas som två olika familjegrupper. Fastän spåren skulle kunna vara gjorda av samma familj.
Det här aktualliserar SRFs uppmaning att ställa in årets lojakt som publicerades av SvDs Brännpunkt innan jaktbeslutet. Länk sist i artikeln " Larm om felräknade lodjur".

Här följer nu lodjursjakten dag för dag

Dag 1
Första lodjuret skjutet i Värmland i Brunskog öster om Arvika.

Ett lodjur påskjutet i Bäckalund norr om Sunne i Värmland. Eftersök pågår.

Fem återstår nu på licensen så länge man inte konstaterat detta lo oskadat.

Örebro har skjutit sina två lo och därmed är jakten avblåst.
De sköts i Lindesberg och Askersund. 

Värmland har dödat ytterligare två lodjur, ett i Gunnarskog norr om Arvika och ett i Ambjörby i norra Klarälvdalen. Tre lo återstår av licensens sju.


I Västmanland återstår två lo på licensen sedan ett skjutits.


Värmland har dödat ytterligare ett lodjur, nu i Kärrbackstrand i norra Klarälvdalen. Två återstår på Värmlands licens.

Ytterligare ett lodjur påskjutet, denna gången i Västmanland. Efter avlivning av de påskjutna är ett djur kvar på licensen.
De hittills döda är jagade Fagersta och Köping.
Och nu återstår ett lodjur i Värmland sedan ett dödades  i Mölnbacka nordöst om Karlstad i östra delarna av Forshaga kommun. Ett återstår på licensen.

Det påskjutna lodjuret i Bäckalund har nu konstaterats oskadat. Därmed återstår två lo att skjutas i Värmland av licensens sju.
Ett lodjur påskjutet i Kärrbackstrand i norra Klarälvdalen i Värmland. Ett lo återstår tillsvidare på licensen.
Tre lodjur skjutna i Område A i Uppsala län, jakten avblåst i området. Fyra djur återstår i Område B och två i Område C.
De tre dödade jagades Heby, Enköping och Uppsala.

Ett lodjur påskjutet i Säffle. Jakten i Värmland avlyst tillsvidare.

Två påskjutna lodjur eftersöks nu i Värmland.
Ett lo påskjutet i Västerbottens kustland i Nordmalings kommun. Ett var det också på licensen. Jakten avlyst.
Efter första jaktdagen återstår 95 lodjur att skjuta, 15 döda eller påskjutna hittills.
Det påskjutna lodjuret i Säffle är avlivat, jägarna i Kärrbackstrand eftersöker fortfarandet "sitt" påskjutna lo.

Dag 2
Under förmiddagen andra jaktdagen sköts två lodjur i Västerbotten, ett Sorsele i Norra inlandet och ett Vilhelmina i Södra inlandet.

Örebro och Värmland har jagat färdigt med två respektive sju dödade lodjur.
Även Västerbottens kustland och Uppsala Område A har jagat färdigt med ett respektive tre dödade lo.
Under onsdagen sköts ytteligare fem lodjur - ett i Ljusdal i Gävleborg där jakten nu är avlyst, ett i vardera Område B och C i Uppsala och två i Jämtland i Åre och Krokom.
Efter andra dagen är 22 lodjur dödade av licensens 110. 
Fem områden har skjutit färdigt: Gävleborg, Värmland, Örebro, Uppsala Område A och Västerbottens kustland.

Dag 3
När det här skivs är det strax före lunch Dag 3 av licensjakten. Ytterligare tre lodjur har skjutits, ett i Jämtland, ett i Östhammar Område B i Uppland och ett i Västernorrland. Det senare har 12 lodjur på licensen.
Under eftermiddsagen sköts också ett lo i Västerbotten Södra inlandet i Åsele. Där återstår nu tre på licensen.

Dag 4
Under dagen sköts två lodjur, ett Ånge i Västernorrland, det andra av 12, och ett i Västerbotten Norra inlandet, i det senare området har man nu skjutit färdigt sina två lodjur båda skjutna i Sorsele.
Värmland har nu beslutat att definitivt avlysa årets lojakt, trots att det djur som påsköts i Kärrbackstrand i norra Klarälvdalen i Värmland första jaktdagen ännu inte påträffats varken dött eller skadat och levande. Om lodjuret träffades är inte känt, men nu väljer alltså länsstyrelsen att räkna det som skjutet.
28 av totalt 110 är nu skjutna.

Dag 5
Ytterligare sju lodjur sköts under lördagen, den femte dagen av årets licensjakt. Ett lo sköts i Uppland Område B och fyra lo i Jämtland som har 60 lo på licensen, den största tilldelningen av alla deltagande län.
I Frötuna i Stockholms län sköts under lördagen det enda djuret på licensen, och i Västmanland sköts det tredje och sista djuret. Åtta områden har nu skjutit färdigt.

Dag 6
Det fjärde lodjuret i i Uppland Område B sköts under söndag förmiddag, därmed är det färdigjagat i området som hade fyra lodjur på licensen.

Dag 7
Fyra lodjur sköts under helgen i Jämtland, och fyra i dag sjunde dagen, sammanlagt är nu 15 djur skjutna av licensens 60. I Norbottens län i Gällivare sköts under söndagen det första av licensens fem.
Nio län har nu skjutit färdigt och totalt 41 lodjur är skjutna av 110.
I Jämtland är de 15 lodjuren skjutna i Åre 5, Korkom 5, Berg 2, Härjedalen 2 och Strömsund.

Könsfördelningen av skjutan i landet hittills är 20 honor, 20 hanar och 5 som inte könsrapporterats ännu.

Dag 8
Två lodjur ytterligare har skjutits av Jämtlands 60 licensdjur. En hona och en hane i Åre respektive Krokom. Sex är nu skjutna i Åre och lika många i Krokom.

Dag 9
Ett lodjur sköts i dag nionde jaktdagen, i Västerbotten Södra inlandet som nu har skjutit tre av licensens fem djur.

48 lodjur är nu skjutna, 62 återstår innan årets lojakt är slut.

Dag 10
Fem lodjur har skjutits i dag på förmiddagen, fyra till i Jämtland varav tre i Krokom och ett i Bräcke, och ett i Västerbotten Södra inlandet i Vilhelmina. I dag redovisas också ett lo skjutet tidigare i veckan i Västerbotten.
54 av 110 lodjur är skjutna.
21 är skjutna i Jämtland av länslicensens 60 djur.

Dag 11
Norbottens licenstilldelning fördubblas nu plötsligt till 10 djur sedan inventeringen visade sig innehålla fler familjer än man först fick ihop. Två är hittills skjutna på licensen.

Ytterligare ett lodjur är redovisats i Västernorrland och där är man nu uppe i fyra skjutan lodjur av en licens på 12 djur.

Totala siffran är nu 55 dödade lodjur av nu 115 sedan Norrbotten fått sin licens justerad till 10 djur istället för fem.

Dag 12, 13 och 14

13 lodjur sköts under helgen på olika håll i Norrland. Sex i Västernorrland, sex i Jämtland och ett i Västerbotten Södra inlandet. 68 lodjur är nu dödade av licensens 115.

Dag 15 och 16

Två lodjur ytterligare har skjutits under de senaste dagarna i Jämtland. 29 lodjur är dödade i länet av de 60 man har på licensen.

I Sverige återstår 45 av licensens 115 lodjur.

De län som har kvar djur är Uppsala Område C 1 djur, Dalarna två, Västernorrland två, Jämtland 31, Norrbotten åtta och Västerbotten Södra inlandet ett lodjur.

Dag 17 och 18
Tre lojur till har nu skjutits under den pågående licensjakten. Två är skjutna i Jämtland och ett i Norrbotten. 

73 av licensens 115 är döda.

Dag 19 och 20
Ytterligare ett lodjur är skjutet i Jämtland, lo nr 32 av 60. Totalt i landet är nu 74 av 115 skjutna. Nio av 15 områden/län har skjutit färdigt.

Dag 21
Västerbotten Södra inlandet har nu skjutit färdigt sin del av licensen på lodjur, i helgen sköt det femte och sista djuret.

Även Uppsala Område C har skjutit färdigt i och med att områdets andra och sista djur sköts.

Elva län/områden har nu skjutit färdigt

Under helgen sköts ytterligare ett lodjur i Västernorrland, det 11 av 12 licensdjur.

77 lodjur hittills skjutna.

Dag 22
Ytterligare ett län har skjutit färdigt, Västernorrland där lodjur nr 12 av 12 nu skjutits. 12 län/områden är färdigjagade.
Jämtlandsjägarna har under de senaste dagarna skjutit 11 djur till och är nu uppe i 43 dödade lodjur. 17 återstår på licensen.
Det enda län som inte skjutit något lo ännu är Dalarna som har två på licensen.
89 lodjur är hittills skjutna av 115.

Dag 22, 23, 24, 25, 26, 27och 28

I Jämtland har 47 av tillåtna 60 lodjur hittills skjutits. Jakten pågår t o m 15 april.

De län/områden som fortfarande jagar förutom Jämtland är  Dalarna och Norrbotten. I Norrbotten återstår sju på licensens tio, jakten pågår till 15 april.

Dalarna skulle skjuta två lodjur men har ännu inte skjutit något och då återstår bara tre dagar av jakten.

Så här långt har 93 lodjur fällts i hela landet av licenstilldelningen 115 djur.

Dag 29, 30 och 31

Dalarna blev det enda län med licenslodjur som inte sköt ett enda av sina två licensdjur under den månadslånga jakten som blåsers av 31 mars. Jakten var begränsad till norra Dalarnas renskötselområde där högst två lodjur fick fällas. 

Jaktkvoten begränsades till två djur på grund av att inventeringar visade en neråtgående trend för femte året i rad. Miniminivån för jakt på lo i Dalarnba är 18 årliga föryngringar, vilket man alltså inte nått enligt inventeringen.

Västerbotten som redan skjutit klart har fått fem ytterligare lodjur på son licens och jakttiden utökad till 15 april. Två av dessa är skjutna tre återstår.

Av Jämtlands 60 licensdjur återstår 11 och i Norrbotten jagar man fyra till för att nå licensens tio lodjur.

Med alla utökningar uppgår den totala licensen för hela landet till 120 lodjur, vilket man inte kommer att nå eftersom Dalarna inte sköt sina två.

Dag 32, 33, 34, 35

55 av 60 lodjur har nu skjutits i Jämtland. Jakten tar slut när alla djur har skjutits, eller som längst fram till 15 april

Dag 36, 37, 38, 39

Åtta lodjur fälldes vid årets lojakt i Norrbotten. På torsdagen torsdagen avslutades jakten enligt lokala media när det ännu återstod två djur att fälla på licensen som var på 10 lodjur. Norrbotten har jakt till 15 april men väljer alltså att avbryta jakten i förtid.

Flest lodjur i länet har fällts i Gällivare, där fem fälldes.

Jakten pågår fortfarande i Västerbotten och Jämtland med tre respektive fem lo kvar på licensen.

 

Dokument för nedladdning!

Synpunkter på lojakten.doc

Relaterade länkar

Gå till arkivet