Norges tre stora naturorganisationer vill ha 200 vargar i landet

2015-02-04 |

Förslaget från de tre naturorganisationerna på hur ulvesonen skall utökas är grönmarkerat. Gul markering visar nuvarande ulveson. De svarta prickarna är dödade vargar mellan åren 1995-2014.

Norge hade 2001 28 vargar inom sina gränser.
2014 hade antalet ökat till 30 (!)
Den norsk vargforskaren Petter Wabakken ser bara en förklaring till att Norge inte har något tillväxt av sin population, och det är tjuvjakt.
- Beräkningar tyder på att åtminstone hälften av alla dödsfall bland vargar i Norge orsakas av olagligt dödande, säger han.

För tio år sedan upprättades den så kallade ulvesonen som omfattar ett
stort område mot svenska gränsen och länen Dalarna, Värmland och
Dalsland. Ulvesonen är till ytan 5,5 procent av Norges landareal,
och finns i delar av Hedmark, delar av Akershus och hela Oslo och
Östfold. Stortinget har bestämt att Norge som mål skall ha tre
vargföryngringar årligen inom ulvesonen . Detta har nåtts de senaste
fyra åren. Innanför ulvesonens gränser råder i princip förbud på vargjakt.
I år skall ett nytt beslut tas i Stortinget och nu kräver norska natur- och djurorganisationer att antalet vargföryngringar skall höjas till en anständig nivå för att bidra till att den med Sverige gemensamma skandinaviska populationen blir livskraftig.
Kravet är att det ska finnas 15 till 20 norska föryngringar varav minst 15 skall finnas helt inom Norge. Det betyder en norsk population på 150 till 200 vargar istället för dagens ca 30.
- Detta ensamt är inte tillräckligt för en livskraftig population, men
tillsammans med en svenska vargpopulation + 400 vargar, kan det vara en
anständig norskt bidrag till en mer livskraftig population av vargar i
Skandinavien, säger Nina Jensen, vd för WWF-Norge.
Bakom kravet på en ny och utökad vargförvaltning står förutom WWF Norge även norska Naturskyddsföreningen Naturvernforbundet och Rovdjursföreningens norska motsvarighet Foreningen Våre Rovdyr.
Kravet till Stortinget innehåller också krav på att utöka ulvesonen att omfatta 14,3 procent av Norges landareal.
- I vårt förslag till utökad ulveson kommer de områden där vargen vandrar naturligt att ingå, samtidigt som hänsyn tas till renar och områden med massor av fårbete. Vi har plats för både rovdjur och djur på betesmarker i Norge, säger
Jensen.
Förra årets sköts 15 vargar lagligt utanför ulvesonen, samtliga var svenska invandrare.
Jan Bergstam

Gå till arkivet