Nesten 30 helnorske ulver

2011-02-23 |

Siden årsskiftet er det oppdaget fire nye helnorske ulver her i landet. Samtidig har fire ulver dødd av ulike årsaker i samme periode. Ulvebestanden synes dermed å ha holdt seg stabil siden nyttår.

En ny, foreløpig rapport for ulv i Norge fra Høgskolen i Hedmark viser at det i midten av februar var mellom 25 og 27 helnorske ulver her i landet. Forrige status ble gjort opp 31. desember 2010.

Relaterade länkar

Gå till arkivet