Nej till licensjakt på varg 2021

2020-09-29 |

Varg i hägn. Foto: Peter W. Eriksson

Vi anser att licensjakt på varg strider mot gällande lagstiftning i art- och habitatdirektivet. Domslutet i Tapioloamålet bör påverka Sveriges handlande när licensjakt på varg nu återigen diskuteras. Svenska Rovdjursföreningen har därför skickat en skrivelse till samtliga berörda länsstyrelser i Sverige.

Svenska Rovdjursföreningen anser att rovdjuren, liksom alla andra arter, har rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som skadliga eller nyttiga. Vi ser därför med stor oro på att länsstyrelserna överväger att besluta om licensjakt på varg. Därför vill vi nu påminna om gällande lagstiftning i art- och habitatdirektivet samt hur domslutet kring Tapiolamålet bör påverka Sveriges handlande.

Nu kan du läsa hela vår skrivelse som vi skickat till berörda länsstyrelser här nedanför: 

Dokument för nedladdning!

Öppet brev till länsstyrelser.pdf

Gå till arkivet