Nej till åteljakt på björn

2014-05-13 |

Foto: Hans Källgren

Högre kompetens och etik hos jägarna är ett säkrare sätt att skydda björnar mot skadeskjutning än att återinföra åteljakt, alltså jakt genom utläggning av kött. Åteljakt riskerar i stället att öka björnens lidande eftersom fler oerfarna jägare kan lockas att delta i en björnjakt som underlättas av åtel. Det skriver Svenska Rovdjursföreningen i ett yttrande.

Åteljakt, som innebär att man lockar fram djur genom att lägga ut kött eller annan föda, förbjöds 2002 men nu föreslår Naturvårdsverket att den ska bli tillåten igen.

Svenska Rovdjursföreningen är mycket kritisk till förslaget av flera skäl. Dels finns det inget behov av en mer effektiv björnjakt eftersom tilldelningen fylls väl som det är idag och dels finns det ingenting som pekar på att åteljakt skulle innebära färre skadeskjutningar. Om man vill minska björnens lidande under jakten bör det i stället ställas höga krav på utbildning och etik hos björnjägarna.

Om björnjakten blir enklare riskerar den också att bli mer kommersiell och därmed locka fler oerfarna jägare på bekostnad av de lokala björnjägarna. Åteljakten kan bana väg för kameraövervakning som i sin tur kan öka den illegala jakten. Risken är också att åteljakt leder till att förföljelsejakten med hund ökar.

Naturvårdsverket föreslår också utökad jakttid, både tidigare i augusti och på våren. Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig detta, bland annat för att för att vårjakten skulle inträffa mitt under björnens parningstid och att det inte finns behov av en utökad jakt.  

Svenska Rovdjursföreningen kritiserar också Naturvårdsverket, som har
det övergripande ansvaret för viltförvaltningen, för att dialogen bara förts med jägarkåren och inte med några andra berörda intressenter. Underlaget är därför undermåligt och redovisar bara uppgivna fördelar men inga potentiella nackdelar med åteljakt.

Läs hela yttrandet nedan.

 

 

Dokument för nedladdning!

SRF Yttrande NV förslag föreskrifter licensjakt Björn 140509 SLTV[1].pdf

Gå till arkivet