Naturvårdsverket synar sin urvalsjakt för att eventuellt överklaga förbudsdomen

2013-05-09 |

Intakta vargfamiljer ger skyggar vargar.

Naturvårdsverket funderar nu som bäst på om man skall överklaga Förvaltningsrättens dom som säger att selektiv och riktad jakt inte ska användas för att minska inaveln i den svenska vargpopulationen.
Verket menar tvärtom att jakt är ett av många verktyg i viltförvaltningen och därmed också för minskad inavel.

Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF överklagade till Förvaltningsrätten Naturvårdsverkets beslut att starta jakten och begärde inhibition under en eventuell rättslig prövning. Rätten avslog båda framställningarna.
Föreningarna gick då vidare till Kammarrätten som både inhiberade jakten och gav föreningarna prövningsrätt i Förvaltningsrätten.

Finns andra lämpliga lösningar än jakt
Förra veckan kom rättens dom. Förvaltningsrätten slog fast att det var fel av Naturvårdsverket att i vintras dra igång en selektiv och riktad licensjakt mot 16 vargar i åtta revir i Mellansverige.
- Det finns andra lämpliga lösningar för att minska inaveln i den svenska vargstammen än selektiv och riktad jakt, skriver rätten i sin dom.
Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus kunde konstatera att skrivningen i domen tydligt visar att rätten anser att jakt inte lösningen.

- Förvaltningsrätten ger Naturvårdsverket rätt på flera punkter men det finns delar som vi behöver titta närmare på, till exempel frågan om andra lämpliga åtgärder innan vi bestämmer oss för om vi ska överklaga domen eller inte, säger Ruona Burman, på Naturvårdsverket som också var en av tillskyndarna bakom den kritiserade urvalsjakten.

Urvalsjakten var inte en licensjakt
Naturvårdsverkets inställning är (eller kanske var; vår anm.) att den genetiska förstärkningen bör komma först innan vi kan ha en vanlig licensjakt på varg. Den selektiva och riktade jakten, som är en åtgärd i förvaltningsplanen för varg, är ett verktyg för att snabbare kunna minska inavel och ska därför inte blandas ihop med vanlig licensjakt. Den riktade jakten är en av flera åtgärder för att minska inaveln i vargstammen och ett led i arbetet med den genetiska förstärkningen.

Flera genetiker menar att även inavlade vargarna är viktiga för den fortsatta genetiska utvecklingen av vargpopulationen. Men det gäller att nya obesläktade gener tillförs.
Hittills har inga alarmerande genetiska defekter på inavlade vargar i Sverige konstaterats.

Fem invandrare sedan 2007
Sedan 2007 har det funnits två självinvandrade finsk-ryska hanvargar nere i det skandinaviska vargområdet. En av dessa, Galvenhanen, är fortfarande aktiv och är nu i dagarna sannolikt far till en ny kull valpar, den femte kullen sedan 2008. Den andra invandrade hanvargen som hamnade i norska Kynnareviret har man inte haft kontakt med sedan förra vintern då den ”plötsligt” försvann. Denna hane hann med tre kullar som nu är ute som föräldradjur och sprider sina fars-gener. Utöver dessa två har vi Junseletiken som kom in från Finland hösten 2010 men som sedan dess inte ges någon ro att föda egna valpar trots att hon gått ihop med två olika hanar i två olika områden sedan dess.
Och slutligen Tivedsparet som båda är finsk-ryska invandrare som flyttades ner från Tornedalen i februari där de etablerat sig. När paret flyttades löpte tiken vilket sannolikt bidrog till att paret stannade i nationalparken norr om Karlsborg. Man hoppas givetvis på valpar redan i vår, men än finns inga tecken som tyder på att valpar är på väg.

Naturvårdsverkets beslut om urvalsjakten jakten i vintras gällde de mest inavlade reviren Där skulle den riktade jakten sättas in. I varje utpekat revir fick högst två individer fällas, varav ett djur ”om möjligt” skulle vara ett av föräldradjuren.

Detta inriktning förvånade eftersom även Naturvårdsverkets tjänstemän inte torde vara helt ovetande om att jakt på föräldradjur genom åren har inneburit att kvarvarande valpar under vårvintern drar in emot tätbebyggda områden för att jaga rådjur och i vissa fall angripa sällskapshundar. Helt enkelt ställa till det för folk och fä på ett oacceptabelt sätt.

Skyddsjakt begärd på Rialavarg
Senast nu Rialareviret där det finns tecken på att föräldratiken försvann tidigare i vinter. Där springer sedan flera veckor en ungvarg omkring och stör ryttare och hundägare. Det kan vara så illa att ungvargen är ensam kvar. När en föräldratik i reviret försvinner dröjer det ofta inte länge förrän hanen drar iväg för att hitta en ny tik. Om det är så att tiken försvunnit av en eller annan anledning är det andra gången på bara några år som reviret blir tomt på etablerade föräldradjur. Hanen som anslöt till den tik som etablerade reviret för tre år sedan blev ensam förra vintern och dök plötsligt upp denna vinter som revirmarkerande hane i ett nytt revir norr om Karlstad tillsammans med en ungtik från Brattforsreviret som ligger en bit norrut från det nya reviret.
Länsstyrelsen i Stockholm har nu gjort en framställning till Naturvårdsverket att få skyddsjaga den hungriga? eller sällskapssjuka? ungvargen. Länsstyrelsen har inte delegation att själv ta ett sådant beslut eftersom Rialareviret inte haft valpar obrutet de senaste tre åren.
Fjolårsvalpar i revir som får vara tillsammans med ett intakt föräldrapar en bit in på våren andra året uppvisar inte dessa problem till sin urbaniserade omgivning.

De revir som skulle varit berörda av urvalsjakten i vintras var: Brattfors och Värnäs i Värmland - Fulufjäll och Våmhus i Dalarna - Ulriksberg, Villingsberg, Kloten och Hedbyn i Örebro län – det senare överlappade gränsen till Västmanland.
Tre ungvargar, två i Fulufjäll och en i Hedby sköts innan jakten stoppades av Kammarätten.

 

Gå till arkivet