Naturvårdsverket stoppar skyddsjakten på 19 järvar i Jämtlandsfjällen

2015-11-03 |

Fem järvar hann skjutas innan Naturvårdsverket stoppade jakten på 19 djur i Jämlandsfjällen.

"Skyddsjakt efter 19 järvar innebär ett kontroversiellt avsteg från tidigare förvaltningspraxis.
Beslutet rör sig om en så stor del av den regionala populationen att denna kan skadas.
Den svenska järvpopulationen uppnår inte referensvärdet för gynnsam bevarandestatus enligt 2015 års inventering".

Så skriver Naturskyddsföreningen i Jämtland till Naturvårdsverket i sin överklagan av Länsstyrelsens beslut att tillåta skyddsjakt på 19 järvar i vinter. I överklagan fanns också en begäran om inibition.
I dag stoppade, inhiberade, Naturvårdsverket jakten som Länsstyrelsen tillstyrkte i början av oktober.
Tyvärr har fem järvar redan dödats. Jakten inleddes redan 10 oktober och skulle vara avslutad 15 januari.
Skyddsjakten överklagades av Naturskyddsföreningen med ett stödbrev från Rovdjursföreningens medlemmar i Jämtland.
I överklagandet skrivs vidare att "beskrivningen av skadan i beslutet
är så bristfällig att det inte går att bedöma om jakten kommer att vara
ett verksamt medel mot de problem som jakten syftar till".
Vidare att "beslutet innebär dessutom ingrepp i flera Natura 2000-områden på ett sätt som är tillståndspliktigt".
Att jakten inhiberats innebär i sak att Naturvårdsverket kommer att
stoppa jakten definitivt när Länsstyrelsens beslut prövas slutligt. För att inhibera jakten krävs nämligen en hög grad av sannolikhet att Länsstyrelsens beslut kommer att ändras.

JB

Dokument för nedladdning!

Inhibition jarvjakt 3 nov-15.pdf

Gå till arkivet