Naturvårdsverket stoppar lojakten i Norr- och Västerbotten

2016-02-26 |

Lojakten kommer inte igång på tisdag i de två nordligaste länen. Länsstyrelsers jaktbeslut är upphävt och inhiberat.

Naturvårdsverket upphäver Länsstyrelsen i Norrbotten beslut om licensjakt på lo. Samtidigt inhiberas jakten i Västerbotten.
Det är organisationen Wolf Association Sweden, Was, som överklagat besluten och det handlar om jakt på åtta respektive elva lodjur.

Naturvårdsverket bedömning är att Länsstyrelsen i Norrbotten inte visat
att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda.
Som läget är nu blir det alltså ingen jakt nu på tisdag då jakten skulle ha startat i de båda länen.

För att licensjakt ska kunna beslutas ska fem kriterier vara uppfyllda:

Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för lodjurspopulationen. Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning Jakten sak ske selektivt
Jakten skall ske under strängt kontrollerade förhållande

Naturvårdsverket menar att Länsstyrelsen i Norrbotten inte närmare
motiverat, och inte heller visat att det finns ett acceptabelt och
ändamålsenligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig
lösning.
Verket tydliggör att det krävs att syftet utvecklas och
motiveras i beslutet i förhållande till det regionala behovet av att
reglera lostammen.
Under fredagen överklagade Was även licensjakterna i Västernorrland och
Jämtland som beslutat om jakt på fyra respektive 29 lodjur.
Jan Bergstam

Gå till arkivet