Naturvårdsverket släpper loss pack-hundar för jaktträning på sex månaders vargvalpar

2015-10-20 |

Det verkar som att det är fri vargjakt från 1 november.
Det är svårt att veta hur Naturvårdsverket tänkte när det lät meddela bland annat Riksjägarna att det är okey att träna sina packhundar på varg från 1 november.
Är inte Naturvårdsverket medvetet om att vi har en §28 som tillåter att vi skjuter varg som bara andas i närheten av en hund.

De vargar som frontar hundar som släpps för träning att jaga dem, riskerar nu att bli dödade.
- Det är inte vår sak, det är länsstyrelsernas ansvar att övervaka löshundsjakten så att det går rätt till, säger Per Risberg på Naturvårdsverket när vi ställer frågan om han inte är rädd att paragraf 28 kommer att missbrukas i samband med hundträning direkt riktad mot varg.
Han menar att Jaktförordningen ger utrymme för jakthundsträning på varg eftersom arten varg tolkats in under ”annat vilt” som förordningen pratar om.
Men då tolkar Naturvårdsverket "annat vilt" på sitt eget sätt. Det handlar givetvis om "annat vilt" som är jaktbart.
Varg är inte mer jaktbart än t ex fjällräv. Och den arten är det ingen hundjaktträning på. Eller utter, eller havsörn...
I samma förordning står att djur som det hundtränas på inte får utsättas för onödigt lidande. Och här är det igen länsstyrelserna som har ansvaret för att Jaktförordningen följs.
Att frågan om hundträning på varg kommit upp i höst är att det plötsligt i vintras fanns färdigtränade hundar i landet som deltog i licensjakten på varg.
I förutsättningarna för den gångna vinterns licensjakten fanns inget skrivet om jakt med hund. Kanske var det så att ingen trodde att någon skulle jaga varg med hund. Men det visade sig funka ganska bra när man gjorde klart för vargarna att det fanns folk i släptåg på hundarna som tryckte på.
Men det finns också exempel på där vargar utsatts för lagstridiga jakter. En påskjuten och käkskadat varg i Mårdshyttan drevs med hundar i två mil med sina skador enligt länsstyrelsens besiktning.
Och hur var det med Rombohöjdens hanvarg som drevs av hundar och plötsligt befann sig i Norareviret där den blev skjuten. Vad var det som fick den att gå in i grannreviret?
Och det här är precis vad som kan hända när det ska jaktränas på vargvalpar sex månader gamla. Familjegrupper kommer att splittras, valpar kommer att fly över i grannrevir där de riskerar att dödas. Även föräldradjuren kan gå samma väg.
Och vad händer med jaktträningen när vi kommer in i vargarnas löpperiod i februari. Kommer Naturvårdsverket då att styra upp så att det blir olämpligt att fortsätta träningen av hundar hela februari vilket Jaktförordningen ger utrymme för för "andra arter".
Även Jaktlagen som tar över Jaktförordningen när det blir skapt jaktläge säger att ett djur inte får utsättas för onödig påfrestning.
Naturvårdsverket har inte satt upp några nya regler för Jaktförordningen, det har bara tolkat vad som står i förordningen. De frågor som ställts till Verket har bland annat gällt om det går att jaktträna på varg redan från 21 augusti då jakträning på bland annat klövvilt är tillåtet. Och ska man följa Jaktförordningen är det i princip inte tillåtet att träna på varg oavsett den ingår i "annat vilt" eller inte eftersom vargar kommer att utsättas för onödigt lidande och störningar.
Verket tog hänsyn till vargvalparnas ringa ålder 21 augusti men sa att från 1 november skulle det vara okey, på vargar som fortfarande är ängsliga valpar.  1 november ska inte tolkas som att det är ett datum som gäller, bara att det enligt Verket är mer olämpligt att jaktträna tidigare på hösten - men tillåtet enligt förordningen. Ansvaret för att intentionerna i Jaktförordningen följs är jägaren och länsstyrelsen. Hur länsstyrelsen ska kunna upprätthålla en sådan insyn i träningsjakten är obegripligt.
Naturvårdsverket har ”inför” jakten inte kommit med några regler eller rekommendationer för hur många hundar som får användas vid träningen. Så i princip kan det bli hela s k ”pack” som kommer farande in i ett rende vouz-område med valpar och föräldradjur. Packhundar kallas de jakthundsraser som är tränade att jaga främst rovdjur i flock.
Till exempel björn jagas numera ofta med flera hundar som avlöser varandra i par av den tyskamerikanska rasen plott. Inte ens här kan Naturvårdsverket vara tydligt och förbjuda jakt med mer än två hundar på samma björn. Här används orden "bör inte" istället.
Andra utstuderade jakthundsraser för rovdjur som fått tassfäste i landet är american foxhounds och ryska stövare. Nyligen sågs en annons i jaktmedia om en ny ras kallad rovstövare.
Inte utan att man får känslan att det plötsligt blivit en machogrej bland jägare att jaga rovdjur med hund. "Rovdjur skall vi ha för att det är så häftigt att jaga dem". Är det vad vi kommer att höra framledes.
En jaktförordning är en bestämmelse som Regeringen kan ändra när den har en bra eftermiddag och är på rätt humör. Så vi får väl hoppas att nuvarande regering tar sig an frågan med förtur.
Jan Bergstam

Gå till arkivet