Naturvårdsverket inhiberar licensjakten i Dalarna - men inte i Värmland och Örebro

2014-12-23 |

Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, WWF, har överklagat licensjaktbesluten som tagits av länsstyrelserna i
Dalarna, Värmland och Örebro län.

Föreningarna har dessutom begärt att jakten skall stoppas, en så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran gällande Värmlands- och Örebro län men bifaller begäran gällande Dalarnas län.
Naturvårdsverket bedömer att för att inhibition ska meddelas krävs en
tämligen hög grad av sannolikhet för att ärendet ska ändras i sak.
Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås gällande Värmland och
Örebro. Det finns därmed inte skäl för att bevilja inhibition.
Vad gäller Dalarna bedömer Naturvårdsverket att det här
finns skäl för att bevilja inhibition av beslutet om licensjakt
efter varg.
Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendet
slutligt.
Överprövningen i sak kan komma tidigast 5 januari för
överklagandena gällande Värmland och Örebro. Och tidigast 12
januari för överklagandet gällande Dalarnas län.

Gå till arkivet