Naturvårdsverket ger klartecken: På fredag startar licensjakten på varg i Värmland och Örebro

2015-01-05 |

Naturvårdsverket gav under måndagen klartecken till licensjakt på varg i slutet av veckan.
Verket har prövat besluten om licensjakt på varg i Värmland och Örebro och bedömt att länsstyrelsernas beslut uppfyller de högt ställda kraven i jaktförordningen.
Flera organisationer hade överklagat besluten, bland andra Rovdjursföreningen i en gemensam skrivning med Naturvårdsföreningen och WWF.

Det innebär att högst 24 vargar får skjutas i Värmland och högst 12 i Örebro i den licensjakt på varg som startar 9 januari nu på fredag.
Spårningen efter varg får dock påbörjas först samma dag som jakten startar. Det är en viktig markering.
Men det är inte alls säkert att jakten kommer i gång ändå som planerats, trots Naturvårdsverkets klartecken.
Det viktigaste för att jakten skall kunna komma igång saknas. Spårsnö, nyfallen sådan, är ett måste.
Inget av de revir som utpekats har snö i den mening att det går att spåra varg.
I fyra av det berörda sex reviren är det i princip barmark.
Vid tidigare genomförda licensjakter påbörjades spårningen långt innan jaktstarten och när jakten väl inleddes var alla vargar i reviret väl kartlagda.
Att märka är också att det handlar om h ö g s t  24 respektive 12 djur i de båda länen. Det kan mycket väl vara så att vargindivider i de utpekade reviren redan har lämnat reviret eller av någon anledning avlidit av naturliga orsaker vilket då skulle innebära att det inte handlar om jakt på det antal djur som de båda Länsstyrelserna högst angivit, som möjliga att jaga.
Man har räknat med att det i ett familjerevir i snitt finns sex djur, fyra valpar och två föräldradjur.
De som överklagat licensjakten och nu fått saken prövad är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen i ett gemensamt överklagande samt Nordulv, Wolf Association Sweden och två distrikt inom Jägarnas Riksförbund.
Reviren där licensjakten får genomföras är:
Värmland - Medskogen, Kläggen, Gårdsjö och Forshaga
Örebro - Mårdshyttan och Nora

Här nedan kan du läsa varför Rovdjursföreningen anser att vargpopulationen inte har den status som krävs för att licensjagas

Dokument för nedladdning!

Ingen licensjakt nu.pdf

Gå till arkivet