Naturvårdsorganisationer: "Ingen jakt på Haverövargar"

2010-12-10 |

Naturvårdsorganisationerna i viltförvaltningsdelegationerna i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län har genom en skrivelse till Naturvårdsverket och länens länsstyrelser begärt att vargparet i Haveröreviret undantas från en eventuell kommande licensjakt på varg i vinter.

Inom våra län och över länsgränserna rör sig ständigt individer av olika rovdjur. Bland dessa finner vi Sveriges nordligaste revirmarkerande vargpar i Haveröreviret. Reviret sträcker sig över Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands länsgränser, det är beläget ­utanför renbetesområden och utgör på så sätt den yttersta fronten av marker som enligt riksdagsbeslut får hysa varg. I de politiska målen eftersträvas nämligen en geografisk spridning av varg endast utanför renskötselområdet.

I Jämtland och Västernorrland fick licensjakt på varg inte bedrivas 2010, medan det var tillåtet i Gävleborgs län. I samma stund som detta skrivs pågår planeringen av ytterligare licensjakt på varg.

Risken är överhängande att det blir vargjakt även i vinter.

Det är väl känt att naturvårdsorganiastionerna tar avstånd från all licensjakt på varg som sådan, men eftersom vår kritik mot denna klingat ohörd ser vi oss nödsakade att agera särskilt när det gäller Haveröparet.

Att tillåta ytterligare licensjakt förstärker hotbilden för vargens överlevnad och underminerar förutsättningarna för spridningen av ”friska” gener inom vårt land. Eventuella valpar som föds i Haveröreviret kan utgöra så kallade ”stepping stones” för invandrande vargar och är därmed värde­fulla när det gäller att få in nytt blod i den svårt inavelsdrabbade svenska vargpopulationen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet