Närgången varg i Torsby ska dö

2012-02-08 |

Om en varg är närgången ute i glesbygden nio gånger betyder det att den skall dödas.
Så resonerar Länsstyrelsen i Värmland och har sagt ja till skyddsjakt som senaste tiden uppträtt närgånget. Några andra orsaker anges inte till jakten.

Vargens beteende att vara närgången har naturbevakarna hos Länsstyrelsens dokumenterat och de har också gjort försök att skrämma bort vargen utan att den bryr sig om det.
Skyddsjakten pågår februari ut och får endast ske genom spårning. Det betyder att jägarna måste ta rygg på den då den är närgången och följa dess spår så att rätt varg skjuts. I skyddsjaktsföreskrifterna finns tydligt angivet att det skyddsjakten får bara gälla den varg som gjort sig skyldig till som i det här fallet närgånget beteende.
Området som vargen befinner sig i ligger öster om E45 norr om Torsby mellan Fensbol och Utterbyn.

Så här står det i beslutet från Länsstyrelsen
Djur som får fällas
1 varg får fällas, oberoende av kön och ålder inom angivet området
Jaktmetoder och jaktmedel
De aktuella vargarna får sökas med hjälp av motordrivet fordon och avlivas från motordrivet fordon inom jaktområdet. Alla typer av belysning får användas för att underlätta skyddsjakten.

Det stämmer dåligt överens med EU-kommissionens förtydligande hur skyddsjakten får gå till som kom i veckan. EU tillåter bara skyddsjakt på ett tydligt idenifierat djur:
”Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma i fråga vad gäller ett tydligt identifierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt.”

Gå till arkivet