Närgången varg i Linghed vid Enviken får leva vidare

2012-02-29 |

Länsstyrelsen i Dalarna följer den inslagna vägen och säger nej till skyddsjakt på vargar för att de finns.
I dag onsdag sade man nej till skyddsjakt på en varg i Linghed.
Man motiverar beslutet med att vargen inte vållat en sådan skada att skyddsjakt skulle vara motiverad.

Skyddsjakten har sökts för en varg som har uppehållit sig kring byn Linghed under en tid. Enligt sökanden uppträder vargen oskyggt och har jagat båda hare och rådjur inne i byn och enligt ansökan går vargen mellan hus på nätterna.
Länsstyrelsen ser allvarligt på situationer där en varg uppvisar ett närgånget beteende. I det här fallet anser Länsstyrelsen dock att inget ovanligt närgånget beteende har konstaterats. Det är vanligt att vargar, precis som andra vilda djur rör sig i och kring byar och samhällen när människor inte är aktiva.
Den aktuella vargen har heller inte visat ha ett skadebenäget beteende mot löshundar.

Därför säger Länsstyrelsen nej till skyddsjakt i Linghed. Frågan kan dock tas upp igen till ny prövning om situationen förvärras.
För några dagar sedan sade Dalstyrelsen nej till skyddsjakt på en varg i Insjön.

Gå till arkivet