Nära 100 björnar skjutna de fem första jaktdagarna

2015-08-26 |

Av den svenska björnlicensen på 226 björnar i höst har hittills 99 björnar skjutits.
Några områden har skjutit färdigt och ett län sticker ut med att i princip redan ha fyllt sin licenskvot på 37 björnar.
Två björnar är påskjutna och ej hittade men avräknade licensen.

Norrbotten Område I har skjutit sina tre björnar och jakten i området är avslutad. Ännu återstår 29 björnar av Norrbottens 35 licensbjörnar.
Västerbotten har skjutit nio av licensens 15 björnar, sex återstår.
Västernorrland hade 22 björnar att skjuta, 20 återstår.
Jämtlands fyra områden: 1a-1b och 2a-2b har 15 björnar vardera. 2b avlyst. Av 60 totalt återstår 35.
Gävleborg har sedan i fredags skjutit 36 björnar, en återstår på licensen.
Dalarna är indelat i fyra områden med sammanlagt 55 björnar på licensen. 34 återstår.
Värmland har inte skjutit någon av de två björnar som Länsstyrelsen bestämt ska få skjutas i höst över hela länet. Dock är en liten flik längst upp i nordväst undantagen jakt.
När höstens licensjakt inleddes hade sedan våren 2010 1 650 björnar dödats i skyddsjakt och licensjakt i Sverige.
När årets höst summeras har nära 1 900 björnar dött i jakt sedan 2010.
I höstens jakt så här långt har tre märkta björnar skjutits i Dalarna.
Två björnar, en i Härjedalen och en i Dalarna, är påskjutna och tills vidare avräknade licensen.
Tyngsta björnen som hittills vägts in är en hane som sköts i Bollnäs kommun. Den vägde 278 kilo.
Den minsta björnen som hittills är invägd är en hona på 34,5 kilo, dödad i Älvdalen.  

Så här ser det ut efter fem dagars jakt
Du läser tabellen — tilldelning - skjutna - återstår
Norrbotten I — 3 - 3 - Avlyst
Norrbotten II — 15 - 1 - 14
Norrbotten III — 17 - 2 - 15
Västerbotten — 15 - 9 - 6
Västernorrland — 22 -2 - 20
Jämtland I a+b — 30 - 9 - 21
Jämtland II a+b — 30 - 16 - 14 - 2b avlyst (15 skjutna)
Gävleborg — 37 - 36 - 1
Dalarna I — 8 - 3 - 5
Dalarna II — 35 - 17 - 18
Dalarna III — 10 - 0 - 10
Dalarna IV — 2 - 1 - 1
Värmland — 2 - 0 - 2

Det har varit mycket diskussion och prat om att björnen i år och för de kommande fem åren är med på Rödlistan som sammanställs av SLU Artdatabanken.
Det finns därför anledning att påminnna om varför arten är med på listan.

Så här motiverar Artdatabanken listningen:
"Björn, som i första hand finns i barrskogsmiljö, är utbredd i Norrland
och norra Sveland. Det svenska beståndet har via Tornedalen kontakt med
den finska. Kontakt finns även med den norska populationen, som dock
endast uppgår till 75-90 individer och som är beroende av inflöde från
Sverige.
Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (1300-1500).
Den senaste beräkningen (2013) av den svenska populationens storlek är
2800 individer vilket motsvarar 1400 reproduktiva individer.
Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider
gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller
förväntas ske.
Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Den
årliga tillväxten var 4,5 % för den svenska björnstammen 1998-2007,
därefter har den minskat med 3,2 % årligen. De skattade värdena som
bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin
Nära hotad (NT).
Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1)."

Gå till arkivet