Namninsamling mot licensjakt på varg

2020-11-15 |

Foto: Rolf Nyström

Skriv under för att stoppa licensjakten på den starkt hotade vargen. Visa politikerna att du tycker att vargens långsiktiga överlevnad är viktig! Namnunderskrifterna kommer att lämnas till regeringen för att visa folkets stöd för att bevara tillräckligt med varg i Sverige.

Skriv under namninsamlingen här.

Den svenska licensjakten på varg saknar stöd i EU:s art- och habitatdirektiv, en överstatlig lagstiftning som Sverige förbundit sig att följa sedan inträdet i EU 1994. EU-kommissionen har återkommande kritiserat Sverige för licensjakten på varg vilket Sverige fortfarande blundar för.

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg 2021. Vargen är ett rödlistat djur klassat som starkt hotad (EN) som är hårt utsatt av illegal jakt och frikostig laglig skyddsjakt vilket försvårar dess långsiktiga överlevnad. Läs mer om vår överklagan.

Vi menar att det måste få finnas tillräckligt med varg för att de ska kunna överleva långsiktigt. Det måste finnas tillräckligt med varg för att de ska kunna påverka vildsvin, dovhjort, kronhjort, älg och vildsvin. Där det finns varg finns det bytesrester som kungsörn, järv och mård kan dra nytta av. Där det finns varg blir det en rikare natur.

Vargen har varit en del av Skandinaviens natur de senaste fjorton tusen åren, men under 1800- och 1900-talen bedrevs en utrotningskampanj som saknat motstycke i vårt land. På 1970-talet var vargen utrotad i Sverige. Med efter att två vargar vandrat in från Finland föddes 1983 återigen vargvalpar i värmländska Nyskoga. Sedan dess har antalet vargar ökat mycket sakta.

Skriv under namninsamlingen här. Tack för din medverkan!

Gå till arkivet