Myndigheter tar strid mot tjuvjakten

2011-05-11 |

Faksimil DD

Mörkertalet tros vara mycket stort när det gäller iIllegal jakt på stora rovdjur. Men med mer samarbete och nya lagar hoppas polis, åklagare och andra myndigheter kunna upptäcka och fälla fler tjuvjägare. 
- Det går inte att lösa grova jaktbrott enbart med polisiära åtgärder, säger Henrik Forssblad, Rikspolisstyrelsen, en av ett 90-tal deltagare i ett pågående seminarium i Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt.


Sedan år 2005, när myndigheterna började samverka mer i rovdjursfrågor, har licensjakt införts på varg och möjligheten till skyddsjakt på rovdjur har ökat. 

- Men vi har precis lika många ärenden om tjuvjakt som förut, säger miljöåklagare Christer Jarlås, som arbetar i de fem nordligaste länen.
Antalet tjuvjaktsfall som kommer till polisens kännedom är dock försvinnande få om man jämför med hur stort mörkertalet tros vara, enligt bland andra Brottsförebyggande rådet, Brå. Ännu färre tjuvjägare fälls i domstol. 
- Det handlar om någon procent som kommer till polisens kännedom och någon promille som leder till lagföring, säger miljöåklagaren. 
- Den vanligaste enskilda dödsorsaken hos stora rovdjur är illegal jakt, enligt forskningen, säger Henrik Forssblad, Rikspolisstyrelsen.

Fotnot SRF: Läs gärna kommentarerna under J&Js artikel.

Relaterade länkar

Gå till arkivet