Mycket talar för att Sverige frias om vargjakten

2011-01-28 |

Det finns flera saker som talar för Sverige i den överträdelseprocess mot den svenska vargjakten som EU-kommissionen nu inlett. 2007 friades Finland på de flesta punkterna när den finska vargjakten avgjordes i EG-domstolen.

Christian Krogell är ansvarig för viltfrågor på det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Ä Vargstammens föryngringar rör ju sig inom samma omfång, den genetiska mångfalden är kanske lite snävare i Sverige än i Finland, men vargstammen ökar också i Sverige så på det sättet har vi lika förhållanden generellt sett, säger han.

Men Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, en av organisationerna som anmälde den svenska jakten, tycker inte att det går att dra några paralleller till Finland.

Ä Den finska vargpopulationen är ju inte alls lika sårbar i och med att det finns ett kontinuerligt utbyte mot Ryssland.

Relaterade länkar

Gå till arkivet