Mycket pekar på att det fanns färre valprevir i Sverige 2011 jämfört med 2010

2012-05-29 |

Foto:Lina Ricklund. Det ser ut att ha fötts färre vargvalpar i landet 2011.

Det verkar som om antalet föryngringar i Sverige förra våren 2011 var färre jämfört med våren 2010 då man kunde konstatera 28 föryngringar i Sverige och på gränsen till Norge.
I mitten av maj i år hade man säkrat 24 intakta familjerevir. Och snart kommer den första officiella preliminära siffran. I dagsläget är det inget som pekar emot att siffran kommer att öka annat än marginellt.

I vintras då inventeringen genomfördes fanns ett gränsrevir, Rottnareviret, som ligger på gränsen mellan Värmland och Norge. Övriga 23 fanns helt inom Sverige.
Både i Värmland och Dalarna minskar antalet egna valprevir enligt preliminära siffror.
Utöver de säkrade familjereviren fanns ett stort antal revir med två revirmarkerande vargar utan valpar under vinterns fältarbete. Av någon anledning försvann flera av dessa vargpar helt eller delvis under vinterns gång.
Orsaken till att vi tycks ha färre familjegrupper och parlevande vargar är många. De flesta som dör upptäcks aldrig. Många dör undan av ålder, flera skadas allvarligt eller dödas i konfrontation med älg, många drunknar på svaga isar, påkörda men inte hittade, några tjuvjagas osv.
De vargar vi känner till som dör är de som dödas under skyddsjakt, i trafikolyckor, tågolyckor, drunkningar osv.
Förra året och fram till slutet av mars i år vet vi att 52 vargar dog i Sverige. Utöver dessa dog under samma tid 15 vargar i Norge.
Analysen av spårarbetet pågår och denna vecka räknar Viltskadecenter att kunna lämna en preliminär rapport. Därefter görs ytterligare analyser av vinterns arbete för att få fram en siffra över alla familje- och parrevir som alla inblandade spårare och forskare kan stå för.

 

Dokument för nedladdning!

Ett revir nära dig.pdf

Gå till arkivet