Minst 34 skandinaviska valpkullar 2012 säkrade – 31 av dessa i Sverige

2013-04-02 |

Två revir på en bild - Aamäck och Acksjön. Vi står i Acksjöreviret norr om Uvanå i Hagfors kommun och blickar österut in i Aamäck och Dalarna.

31 svenska vargrevir med valpar födda våren 2012 har nu säkrats i vinter av Viltskadecenter i enlighet med Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter.
Utöver dessa har tre valprevir säkrats i Norge inom ulvsonen. Totalt 34 valpkullar i Skandinavien 2012, det är årsrekord sedan första valpkullen 1983.

Det föddes rekordmånga valpkullar i skandinaviska vargrevir förra året. Tidigare rekord är från 2010 då det föddes 31 valpkullar i Skandinavien.

Säkra svenska valprevir:
Dalarna: Göra, Fulufjäll, Fenningsån, Tandsjön, Siljansringen, Björnås, Tansen, Homna, Norn, Draggen

Örebro: Kloten, Nora, Hedbyn, Loka, Villingsberg

Dalsland: Kynnefjäll, Ed/Eidsberg

Västmanland: Färna

Värmland: Medskogen, Glaskogen, Trång, Jangen, Aamäck, Östmark, Rottna, Sandsjön, Djurskog, Skugghöjden, Acksjön, Fänstjärn

Gävleborg: Prästskogen

Utöver dessa tillkommer tre säkrade valprevir i Norge inom den s k ulvsonen.

Kommentar: Lokareviret i Örebro län är i princip utplånat av skabb. Sex vargar är avlivade sedan sommaren 2012.
Flera av ovan redovisade revir sträcker över länsgränser. Vi har valt att redovisa dessa revir i endast ett av de län som berörs.

Det senaste reviret som registrerats som valprevir är Färnstjärnreviret rakt öster om Stöllet i Värmland i området upp mot Dalagränsen utefter E45 - ett område som en gång gick under namnet Halgåreviret.

Värmland har nu dussinet fullt med valprevir från förra året.
Hela länsgränsområdet mellan Värmland och Dalarna/Örebro län är nu upptaget av vargrevir i stort sett obrutet från E18 upp mot Fulufjäll.
I princip finns alla svenska valprevir inom Värmland, Dalarna och Örebro län. 27 av 31 valprevir finns i dessa län.

Det har sövts och märkts 10 vargar I Skandinavien i vinter

I januari märktes ett nytt par i södra delen av det gamla Tenskogsreviret i Hälsingland. Det nya reviret ska heta Kukumäki. Tiken är född i Tandsjön, ocn hanen i Tenskog.

I februari märktes sex hanvargar i Slettåsreviret i norska Hedmark, varav en är den förmodade fadern.

I mitten av februari, märktes det nya paret i Aamäck i östra Värmland. Hanen här är född i Skugghöjden, och är därmed en s k F2a, barnbarn till den invandrade Kynna-hanen. Tiken är född i Kloten-reviret.

Resultatet är att två tikar är märkta inom utsättningsprojektet som syftar till att djurparksvalpar ska kunna sättas ut i vilda lyor i vår.
Möjligen kan också en av Grimsö forskningsstations märkta tikar användas i projektet.

Gå till arkivet