Miljöorganisationer överklagar vargjakten

2013-12-19 |

Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF kommer gemensamt överklaga Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg. Miljöorganisationerna kommer även att kräva att Förvaltningsrätten inhiberar beslutet i väntan på rättslig prövning.

-  Nu får vi resultatet av att regeringen väljer konfrontation istället för samarbete i rovdjursfrågan. Vi kommer snarast att överklaga beslutet eftersom det strider mot både Sveriges och EU:s lagstiftning. Den svenska vargstammen är fortfarande hotad av inavel och vem som helst kan förstå att läget inte blir bättre av att man skjuter 30 vargar och rensar hela revir, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen. 

-          Utifrån Vargkommitténs förslag hade regeringen en unik chans att uppnå samförstånd i en fråga som återkommande river upp starka känslor. Det är beklagligt att regeringen medvetet undergräver hela EU-lagstiftningen som ska skydda hotade arter, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF.

-         Det finns ingen seriös forskning som visar att den svenska vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus och därför faller Naturvårdsverkets underlag för beslutet. EU-kommissionen har tidigarte haft starka invändningar mot kvaliteten på det vetenskapliga underlag som man nu använder för att motivera vargjakten, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare Rovdjursföreningen

Gå till arkivet