Miljöministern manipulerar media med felaktiga uppgifter när han försvarar vargjakten

2011-03-29 |

Felaktiga uppgifter används nu av miljöministern för att förhindra att Sverige dras inför EU-domstolen

I sina försök att försvara regeringens vargpolitik försöker nu miljöminister Andreas Carlgren manipulera media och den allmänna opinionen med vilseledande uppgifter. Någon annan slutsats kan man inte dra efter gårdagens presskonferens, då miljöministern presenterade regeringens svar till EU-kommissionen om vargjakten.

Vid presskonferensen hävdade Andreas Carlgren att expertgruppen LCIE bedömt den svenska licensjakten som förenlig med EU-lagstiftningen och visade ett citat från expertgruppen som stöd för detta. Men citatet var hämtat ur en skrivelse som LCIE dragit tillbaka och ersatt med en ny version som inte längre innehåller några juridiska tolkningar av den svenska vargjakten.
Det är naturligtvis miljöministern och hans sakkunniga på departementet mycket väl medvetna om.
Miljöministern påstod också att antalet vargrivna tamdjur mer än tredubblats på tre år och använde statistik fram till 2009 som stöd för detta.
Den färskare siffran för 2010 nämndes inte.
Den visar mer än en halvering av antalet vargrivna tamdjur jämfört med föregående år från 493 till 201.
Antalet vargrivna tamdjur varierar stort mellan åren och just 2009 var siffran extra hög. Variationen beror ofta på att enstaka vargindivider vissa år orsakat en stor andel av skadorna. När en sådan varg försvinner, ofta genom skyddsjakt, minskar antalet angrepp betydligt enligt Viltskadecenter.
- Miljöministern dribblar med fakta för att försöka legitimera en politik som är på väg att förlora all kontakt med verkligheten, säger SRF:s ordförande Roger Olsson.  Det gynnar inte en saklig och seriös diskussion om vargförvaltningen i Sverige.

Gå till arkivet