Miljöexperter vill se vargen där den själv vill vara: - Vargen vet bättre än regeringen

2011-05-04 |

Typiska vargmarker i Mellansverige, långt från bebyggelse och störande människor. Så här lever flertalet av de svenska vargarna i familjegrupper.

Det är ingen slump att våra internationellt sett fåtaliga vargar befinner sig där de gör. De finns där det är mest lämpligt. Tanken att åstadkomma en mera jämn utspridning över landet är förkastlig.

Det är där vargarna nu lever i norra Svealand och södra Norrland som förutsättningarna finns för att konflikterna ska bli små. De flesta vargrevir ligger i glesbefolkade områden och i många sker inga skador alls på tamdjur. Förkasta idén att sprida våra fåtaliga vargar jämnare över landet och satsa i stället resurserna på att förebygga skador, att ersätta inträffade skador, samt att övervaka stammen.
Det skriver på DN Debatt Ingemar Ahlén, prof emeritus, och  naturvårdsbiolog vid Sveriges lantbruksuniversitet och Anders Bjärvall, fil dr zoologi, som har arbetat med rovdjursfrågor på Naturvårdsverket.

Relaterade länkar

Gå till arkivet