Mer pengar behövs mot tjuvjakten på rovdjur

2013-01-04 |

Länsstyrelsen i Jämtland vill ha mer pengar för att kunna stoppa tjuvjakten på rovdjur.

I ett brev till Naturvårdsverket skriver Länsstyrelsen att man behöver mer pengar för att kunna stoppa den illegala jakten på björn, järv och lodjur.
– Vi vill att man ska kunna ha mer timmar för tillsyn i samband med naturbevakning och jobba mer förebyggande, säger Helena Eriksson, chef för naturvårdsenheten på länsstyrelsen till Länstidningen i Östersund.
I mars ska Naturvårdsverket redovisa nya förvaltningsplaner till regeringen för björn, järv, lodjur och kungsörn. Där ska det bland annat tas fram tydliga riktlinjer kring myndigheternas ansvar vid tjuvjakt.

Gå till arkivet