Massiva protester mot vargjakten – ställ in jakten!

2011-01-13 |

Dagarna före jakten vädjar Svenska Rovdjursföreningen i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson att stoppa årets licensjakt på varg! I skrivande stund har 18 580 människor gjort sin röst hörd på föreningens upprop mot vargjakten och kräver att jakten stoppas. Uppropet har givit en enorm respons från människor i hela landet, som liksom vi anser att jakten är en provokation mot alla som värnar om vargstammen i landet, säger Svenska Rovdjursföreningen.

- Telefonerna går varma av samtal från människor som är upprörda över ännu en vargjakt och vill att vi ska stoppa den. De vill inte uppleva ännu en jakt på den sårbara lilla vargstammen och gör sin röst hörd via Rovdjursföreningens upprop, som vi nu förmedlar en ögonblicksbild av, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Av dem som hör av sig till Rovdjursföreningen känner sig många förtvivlade och maktlösa. De uppfattar det som att ansvariga politiker inte lyssnar på människor som värnar om vargstammen och vill att den ska lämnas ifred och få växa till sig. För dem, liksom för miljöorganisationer, saknas möjligheter att överklaga jakten till någon myndighet eller till domstol.

- Det finns både jägare och tamdjursägare från landsbygden bland de människor som hör av sig. Det är en myt att landsbygdsbefolkningen generellt är emot varg, säger Roger Olsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

- Om jakten inte stoppas fortsätter vi vårt upprop till efter jakten för att ge fler människor möjlighet att göra sin röst hörd och protestera, och vi kommer först därefter att överlämna listan med namnunderskrifter till Andreas Carlgren, säger Ann Dahlerus.

Regeringens argument att vargjakten skapar acceptans för varg i de grupper som står på kollisionskurs med vargen idag kunde inte te sig mer obekräftat än i dagsläget. Stora grupper av jägare talar om att bojkotta årets licensjakt för att de inte får skjuta ner vargstammen till en storlek nära utrotning. Svenska Jägareförbundet har ansökt till Naturvårdsverket om en höjning av jaktkvoten och överklagat beslutet om jakttilldelningen i Örebro län.

- Jägarnas reaktion illustrerar mycket tydligt att förhoppningen om att licensjakten skulle skapa ökad acceptans för varg hos jägarkåren inte infriats. Har man väl börjat en eftergiftspolitik som tillåter jakt på varg skapar det bara ett tryck på ännu mer jakt och urholkar respekten för att vargen ska ha ett starkt skydd i Sverige, säger Ann Dahlerus.

- Rovdjursföreningen skulle välkomna en snabb och ansvarsfull kursändring i vargpolitiken och vårt upprop visar att många människor vill ha en sådan. Om miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson tar förnuftet tillfånga och ställer in jakten kommer de att vinna många människors respekt, säger Roger Olsson.

För mer information kontakta:
* Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, tel 0768-500 653
* Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-532 21 10

Dokument för nedladdning!

110113 SRF PRESSMEDDELANDE om uppropet.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet