Lojakten bryter mot lagen - öppet brev till regeringen

2011-03-03 |

När 10 000 registrerade jägare nu inleder jakten på 110 lodjur konstaterar Naturskyddsföreningen precis som för licensjakten på varg att besluten är oförenliga med gällande lagstiftning. EU:s regler förbjuder jakt på lodjur under parningssäsong, vilket är vad som just nu pågår. Nu kräver Naturskyddsföreningen svar av regeringen på en mängd frågor.

- Naturskyddsföreningen skickar nu ett öppet brev till regeringen med anledning av lojakten. Vi överväger att göra EU-kommissionen uppmärksam på den svenska licensjakten på lodjur, eftersom vi anser att den hotar att skada lodjursstammen precis som den just avslutade licensjakten på varg hotar att skada vargstammen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen och andra miljö- och djurskyddsorganisationer anmälde Naturskyddsföreningen ifjol licensjakten på varg för att bryta mot EU:s bindande art- och habitatdirektiv. Regeringen menar att Sverige följer EU:s regler men miljökommissionären är oenig och för drygt en månad sedan inledde EU-kommissionen den formella rättsprocessen mot Sverige. Art- och habitatdirektivet förbjuder inte bara licensjakt på hotade vargstammar utan ger också bland annat ett skydd mot jakt under parningssäsong för en lång rad utsatta växt- och djurarter, däribland lodjur. Den svenska artskyddsförordningen ställer samma krav, men den sätts ur spel av jaktlagstiftningen som inte implementerar motsvarande tvingande EU-lagstiftning.

- Licensjakten på lodjur lider på flera punkter av precis samma legala brister som vargjakten. Jakten sker knappast under strängt kontrollerade förhållanden och kravet på att jakten ska ske selektivt efterlevs ännu sämre än under vargjakten. Den svenska rovdjurspolitiken framstår allt mer otidsenlig och provinsiell. Vi uppmanar nu regeringen att ändra lagstiftningen och börja tillämpa EU:s regler, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser att det saknas motiv för att medge licensjakt. Det huvudsakliga skälet till att licensjakten sker är att vissa men långt ifrån alla jägare ser ett nöje i att döda lodjur, eller vill döda dem för att minska konkurrensen om rådjuren. Enligt Naturvårdsverket har 10 000 personer registrerat sig för jakten på lodjur.

- Just nu håller tusentals jägare som bäst på att döda ett hundratal vackra lodjur mitt under deras parningssäsong. Hur kan regeringen anse att det inte skulle störa lodjuren? Lodjuren har blivit allt färre under den senaste tioårsperioden, nu får det räcka med eftergifter till jägarna och deras fritidsintressen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Gå till arkivet