Lodjursjakt i vinter endast i fyra Norrlandslän

2016-02-15 |

Även denna vinter är lodjursjakten inställd i Mellansverige.
Naturvårdsverket har delegerat rätten att ta beslut om licenjakt på lo i vinter till enbart länen som ingår i Norra rovdjursförvaltningsområdet; Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

I det norra området finns 94 familjegrupper enligt förra
vinterns inventering, enligt beslut ska det i miniminivån finnas endast
64 familjegrupper. För att få fram hur många lodjur det finns i ett område ska antalet familjegrupper multipliceras med 5,6.
Anledningen att inte Mellersta rovdjursförvaltningsområdet får
delegation att ta beslut om lodjursjakt är enkelt. Det finns inga
lodjur att jaga. Sedan några år finns inte något utrymme för jakt i områdets
lodjurspopulationer. Populationerna ligger under
eller nära de beslutade miniminivåerna.
I t ex Värmland där det skall finnas minst nio familjegrupper kunde Länsstyrelsen förra vintern kvalitetssäkra endast fyra familjegrupper.
Att det inte blir någon
jakt i Mellansverige har naturligtvis stött på protester från
Jägareförbundet. Det menar att det klena inventeringsresultatet för
familjegrupper beror på dålig snötillgång.
Förbundet är också kritiskt mot att landet delats in i tre förvaltningsområden vilket medför att t ex Gävleborg som ingår i Mellersta området och "har gott om
lodjur" (enligt Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets
rovdjursråd) får stå tillbaka jakten för att det är dåligt med lo på
andra håll i samma förvaltningsområde.
Att det inte blir någon lojakt i vinter i Mellersta förvaltningsområdet är inte något
sensationellt. Det har varit jaktstopp för lodjursjakt i mellersta
området sedan vintern 2014. Och den gångna vintern ställdes all lojakt i
hela landet in.
Vintern 2013 beslutade Jämtland "själv" att ställa in sin lojakt, detta sedan länets jägare under flera år skjutit ner populationen att hamna under miniminivån. Länet riskerade på grund av detta att bli utan egen beslutanderätt om jakten. Att det jagas en del lo i de län som har renskötsel kan man förstå, men varför det skall jagas lo i övriga län i Sverige är inte lika lätt att förstå. Loindivider som upprepat tar tamdjur kan regleras med skyddsjakt så som görs i södra
förvaltningsområdet som aldrig har någon licensjakt.

Gå till arkivet