Lodjuren färre - licensjakten ställs in i mellersta Sverige

2014-01-31 |

Lodjursstammen minskar i norra och mellersta Sverige, det visar de senaste resultaten från de årliga inventeringarna. I mellersta Sverige minskar lodjuren så mycket att licensjakten ställs in i år.

Enligt den senaste inventeringen finns det färre familjegrupper (honor med ungar) än tidigare i norra och mellersta Sverige. I norra Sverige beror minskningen sannolikt på ökad jakt. I mellersta Sverige kan jakten vara en orsak men även andra faktorer som samverkar med varandra kan inverka.

I de flesta län i mellersta Sverige minskar lodjursstammen så mycket att Naturvårdsverket varken kommer att besluta om licensjakt eller delegera rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna. Det blir alltså ingen licensjakt på lodjur i Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Västmanland, Örebro, Uppsala och Stockholms län. Skyddsjakt är ändå fortsatt möjlig i dessa län.

Naturvårdsverket överlämnar rätten att besluta om licensjakt på lodjur enbart till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Naturvårdsverket utreder också om det är möjligt med en licensjakt på lodjur i Gävleborgs län. Inventeringen visar att stammen i Gävleborg ligger över länets fastställda minimivärde.

Fakta om miniminivåer för lodjur och inventeringsresultat:

Norra rovdjursförvaltningsområdet
Miniminivå: 75 årliga föryngringar,
Inventeringsresultat 2012/13: 83 föryngringar

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Miniminivå: 137 årliga föryngringar
Inventeringsresultat 2012/13: 95 föryngringar

Södra rovdjursförvaltningsområdet
Miniminivå: 38 årliga föryngringar
Inventeringsresultat 2012/13: 19 föryngringar

Gå till arkivet