Licensjakten på varg i januari måste stoppas säger SNF, WWF och SRF i gemensam överklagan

2015-12-15 |

De tre miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen vill att Naturvårdsverket stoppar licensjakten på varg som är planerad att starta 2 januari.
Under tisdagen lämnades överklagandet in samtidigt med en begäran om inhibition.

Fem länsstyrelser har tagit varsitt beslut för sin del av jakten. Sammanlagt handlar det om sju revir med 46 vargar.
Enligt en motivering i överklagandet innebär den planerade jakten att
mellan 10 och 14 procent av den senast inventerade svenska
vargpopulationen kommer att skjutas bort.
- Jakten omfattar en så stor andel av populationen att detta i sig innebär ett brott mot undantagsreglerna i jaktförordningen 23c § och art- och
habitatdirektivet artikel 16.1.
Jakten innebär ett så stort ingrepp att det inte är förenligt med kravet om gynnsam bevarandestatus, och överskrider den ”begränsade mängd” som kan komma ifråga enligt direktivets 16.1 e), som samtliga länsstyrelser hänvisat till som grund för sina beslut, skriver föreningarna.
Dessutom är de tveksamma till att Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har det antal intakta 27 föryngringar som är miniminivån för området.
Vid licensjakten i januari i år sköts 44 vargar i 11 revir, varav endast åtta revir var utvalda för jakt.
Senare på vintern sköts dessutom ett revir bort i södra Härjedalen på skyddsjakt.
Utöver denna gemensamma överklagan har ytterligare tre organisaationer överklagat; Nordulv, Wolf Association Sweden och Jägarnas riksförbund, den senare vill att betydligt fler vargar än 46 skall skjutas i jakten.
Rovdjursföreningen Gävleborg har gjort en egen överklagan av jakten i Gävleborg. Den handlar framför allt om att Naturvårdsverket inte sett till att uppfylla sin målinriktning fyra föryngringar i länet som framfördes då miniminivån föryngringar för Mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet fördelades på länen. Då fick Gävleborg två föryngringar med löfte om att fördelningen skulle ses över då fler revir etablerade sig i län som hade få etableringar. Nu finns det utrymme och möjlighet för fler föryngringar i Gävleborg.
Jan Bergstam

Dokument för nedladdning!

Överklagan licensjakten 2016.pdf

Gå till arkivet