Liberg: - Rovdjurens betydelse är överdriven

2011-08-13 |

Frågan om de stora rovdjurens vara eller icke vara är i högsta grad politisk - för genom olika konventioner har Sverige förbundit sig att säkra dessa stammars överlevnad.

Rovdjurens ekologiska inverkan på ekosystemen däremot är överspelad, berättar Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö forskningsstation.
Ä Det förefaller som kanske förväntningarna på rovdjurens roll i ekosystemen är något överdrivna i Sverige, säger Olof Liberg.
Han säger att rovdjuren inte har en allt för stor inverkan på ekosystemen i Sverige. Istället är det EU framför allt som satt ett krav att de stora rovdjurens långsiktiga överlevnad ska säkras.

Relaterade länkar

Gå till arkivet