Lena Ek i Bryssel: EU kräver vetenskaplig förankring av Förvaltningsplanen för varg

2012-07-11 |

EU-kommissionären Janez Potocnik vill veta hur många vargar som behövs för att Sverige ska få en livskraftig vargstam.

I dag träffade miljöminister Lena Ek EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i Bryssel. Hon gör bedömningen att EU tycker att Sverige är på rätt väg vad gäller vargpolitiken.
Samtidigt som Poticnik gjorde klart för Ek att han vill veta hur många vargar Sverige behöver för en livskraftig vargstam.
Janez Potocnik understryker att förvaltningsplanen måste vara vetenskapligt förankrad, där det bland annat framgår den minsta livskraftiga populationen.

I en kommentar från miljökommissionären framgår att det behövs ytterligare förbättringar. Bland annat ska planen tala om hur och när en gynnsam bevarandestatus är uppfylld, vad som skulle utgöra en hållbar storlek på vargstammen och vilka åtgärder man ämnar vidta för att förbättra vargstammens genetiska status.
Sverige har saknat en förvaltningsplan som beskriver hur Sverige arbetar för att bevara vargstammen. Och bland annat därför fanns risk att EU skulle dra Sverige inför EU-domstolen.
Planen är nu klar och det var den som Lena Ek hade med sig ner till Bryssel.

Men det saknades en viktig punkt i Förvaltningsplanen - hur må¨nga vargar som ska finnas för att landet ska ha för att vargstammen ska kunna beskrivas som livskraftig.

Innan Potocnik är riktigit nöjd vill han ha en siffra.
Till Ekot säger Lena Ek att hon hoppas planen skall kunna börja gälla från årsskiftet efter komplettering av siffran som Potocnik vill ha.

 

Bilden:

Gå till arkivet