Ledande forskare på SLU sågar licensjakten på varg

2011-03-08 |

ArtDatabanken och Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samlar många av landets främsta forskare på naturvård. Efter samråd med två av landets ledande miljörättsforskare på Uppsala universitet har ArtDatabanken och CBM yttrat sig till miljödepartementet med anledning av EU-kommissionens process mot Sverige och licensjakten på varg.

Bland annat skriver man: ”Vi kan inte peka på några fakta som tyder på att Kommissionens slutsatser är felaktiga” och att ”Sveriges regering har tolkat undantagsbestämmelserna [i lagstiftningen] på ett felaktigt sätt.”

Relaterade länkar

Gå till arkivet