Låtsas inte att vargarna är fler än de är!

2017-10-13 |

Myndigheterna är på väg att tillåta vargjakt baserat på en rejält överskattad populationsbedömning.

Vi är bekymrade över att Naturvårdsverket fortfarande tycks vilja tillämpa en föråldrad modell för att utifrån inventeringsdata beräkna antalet vargar. Sedan länge uppskattas antalet vargar genom en matematisk beräkning som går ut på att antalet föryngringar föregående år multipliceras med faktorn 10. Denna beräkningsmodell baseras på data från endast tre år. I den siffra som räknas fram ingår dessutom även vargar som redan dött under det senaste året!

Det skriver Svenska Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson, tillsammans med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Kortare versioner av artikeln har också publicerats i flera dagstidningar.

Gå till arkivet