Läs Lena Eks kommentar till Janez Potočniks brev

2012-12-20 |

Lena Ek ger inte upp och tänker utmana EU i vargfrågan

- Jag har mottagit ett brev från EU-kommissionen som menar att en urvalsjakt bryter mot EU:s regelverk. Naturvårdsverket kommer att analysera brevet och bedöma vilka konsekvenser det får för deras beslut om jakt på varg under 2013 och regeringen avser bereda ett svar på kommissionens brev. Jag har för avsikt att även be Naturvårdsverket att ytterligare noga diskutera förutsättningarna och utformning av en eventuell genetiskt förstärkande urvalsjakt med EU-kommissionen, säger Lena Ek.

- Regeringen tror på en strikt kontrollerad jakt som en del i vår vargförvaltning för att bidra till att stärka genetiken för stammen. Vi bedömer det också som att vi genom kontrollerad beskattning av stammen kan öka acceptansen för andra åtgärder, såsom att underlätta naturlig invandring och genomföra utsättningar av genetiskt starka valpar, säger Lena Ek.

- Regeringen har hela tiden sedan ärendet inleddes hållit kommissionen fortlöpande underrättad om utvecklingen av den svenska vargförvaltningen, som visar på såväl god tillväxt som en stadigt minskande inavelsgrad, samtidigt som den illegala jakten på varg kraftigt avtagit. Vi har levererat allt det som kommissionen efterfrågat sedan vårt överträdelseärende inleddes, det vill säga förvaltningsplan och vetenskapligt underlag för bedömningar av stammens sårbarhet och bevarandestatus. Därtill har regeringen idag fattat beslut om att förlänga Naturvårdsverkets arbete med genetiska förstärkningar, bland annat utsättningar av vargvalpar i det vilda, under 2013, säger Lena Ek.

Gå till arkivet