Läs det senaste om Våra Rovdjur

2020-10-07 |

I det senaste numret av vår medlemstidskrift kan du läsa om björnjakten, om hur Sverige systematiskt bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv, samt om den skyddsjakt på varg i Östergötland som nyligen fälldes av Kammarrätten i Sundsvall – och mycket annat. Nu finns några av artiklarna på vår hemsida för dig som vill ha ett smakprov.

En artikel som nu ligger ute för allmän läsning är skriven av juristen Johanna Parikka Altenstedt. I sin masteruppsats har hon undersökt hur Sverige har lyckats med att införliva EU:s art- och habitatdirektiv i artskyddsförordningen, och hon är skarp i sin kritik mot hur detta har genomförts: ”den nationella implementeringen blir en rättslig varggrop för vargen” skriver hon bland annat. Hon gör en viktig poäng av att habitatdirektivet utgår ifrån djurens rätt att existera utan att det villkoras av mänsklig aktivitet, medan den svenska rovdjurspolitiken bygger på viltvårdens perspektiv utifrån människans vilja och aktivitet. Läs hennes artikel här

Du hittar några av texterna ur senaste numret här.

Medlemstidningen Våra Rovdjur kommer ut med fyra nummer per år. Tillsammans med webbplatsen är tidningen Rovdjursföreningens viktigaste forum för informationsspridning och kontakt med medlemmarna. Bli medlem om du är intresserad av att få tidskriften hem till dig. 

Gå till arkivet