Länsstyrelsen JO-anmäls för skyddsjakt på varg

2010-10-19 |

Myndigheterna har inte uppfyllt alla krav för skyddsjakt menar två kvinnor som JO-anmäler Värmlands länsstyrelse.

Värmlands länsstyrelses beslut att tillåta skyddsjakt på en varg, som sköts i närheten av Mårbacka i slutet av augusti, har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, av två kvinnor från olika delar av landet i två nästan likalydande skrivelser.

De anmäler också ett skyddsjaktsbeslut i förra veckan i Gävleborgs län. De menar att myndigheterna inte har uppfyllt kraven för skyddsjakt i EU:s så kallade habitatdirektiv, som bland annat anger att det inte får finnas någon annan lösning än jakt och att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus inte får försvåras.

Kvinnorna vill också att JO ska granska om de planerade åtgärderna för att säkra vargens status i Sverige, exempelvis inplantering av djurparksvargar, är tillräckliga.

Relaterade länkar

Gå till arkivet