Länsstyrelsen i Skåne vill inte ha någon jakt på varg som attackerar får

2013-08-08 |

Får Länsstyrelsen i Skåne bestämma blir det ingen skyddsjakt på varg i centrala länsdelen efter de två angrepp på får som skett inom några dagar.
I ett yttrande till Naturvårdsverket avråder Länsstyrelsen från att bevilja ansökan om skyddsjakt på varg.
Beslutet om jakt eller inte tas av Naturvårdsverket senare i veckan.

I helgen dödades nio får i Östra Sallerup utanför Hörby och då gjorde gjorde LRF Skåne, med stöd av en fullmakt från fårägaren, en ansökan om skyddsjakt. Därefter dödades ytterligare sex får och två skadades vid ett sannolikt vargangrepp i Fränninge utanför Sjöbo under natten till tisdagen.
Huvudskälet till att Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt är att man inte vet om det är samma varg eller om det är olika vargar.
Sedan mitten av maj har det varit ytterligare två angrepp, men då längre österut i länet där sammanlagt 12 får dödats i Lönsboda och Näsum. Inte eller här vet man om det handlar om samma varg.
Eftersom man inte kan styrka att en och samma varg angripit fåren vid samtliga fyra tillfällen 2013, bör enligt Länsstyrelsens bedömning skyddsjakt inte beviljas i nuläget.
I riktlinjerna som är antagna av länets viltförvaltningsdelegation anges bland annat följande: "För vandringsvarg och ensam stationär varg bör skyddsjakt tillstyrkas tidigast efter tre angrepp under en sex månaders period..."
– Vi har full förståelse för att angreppen vållar stor oro bland fårägarna. Men Länsstyrelsen har inte i något av de fyra fallen någon kännedom om vilken individ som utfört angreppen, eller om attackerna utförts av olika individer, säger Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.
Eftersom man inte kan styrka att en och samma varg angripit fåren vid samtliga fyra tillfällen 2013, bör enligt Länsstyrelsens bedömning skyddsjakt inte beviljas i nuläget.

Gå till arkivet